29 март, 2012

ТРОЙНА ФОРМУЛА ЗА СПАСЕНИЕ

ТРОЙНА ФОРМУЛА ЗА СПАСЕНИЕ
Учителю, какво да направя, за да наследя живот вечен?
„И ето един законник стана и, изкушавайки Го, рече: Учителю, какво да направя, за да наследя живот вечен? А Той му каза: в Закона що е написано? как четеш? Той оговори и рече: „Възлюби Господа, Бога твоего, от всичкото си сърце, и от всичката си душа, и с всичката си сила, и с всичкия си разум, и ближния си като себе си”. Иисус му казва: права отговори, тъй постъпвай и ще бъдеш жив.”
/Лук.10:25-28/
Когато подредим деня и живота си според тези три изисквания се получава следното.
Осем часа служение с любов на Бога т.е. молитва.
Осем часа служение с любов на ближните т.е. грижа и помощ за хората.
И осем часа служение с любов на себе си т.е. себеусъвършенстване и убогоподобяване.
На някой това може да се стори невъзможна подредба и прекалено искане, но не и на иноците от Света гора отдавна възприели точно тези изисквания за наследяване на живот вечен и спазващи ги вече 1100 години.
Ето и тяхната интерпретация на тройната спасителна формула:
Осем часа обществена молитва под формата на богослужение.
Осем часа помощ за другите под формата на послушание.
И осем часа самоусъвършенстване според степента на духовното развитие и личното предпочетание: молитва, съзерцание, четене и писане на християнски произведения, аскеза, обети, неафиширани подвизи и мн. др.
Защо и ти да не се опиташ да поживееш поне известно време според тази спасителна формула, прилагайки я пречупена през твоето разбиране и възможности да водиш духовен живот? Защо и ти да не станеш практикуващ християнин, а не такъв само на книга?
Уверявам те скъпи духовни търсачо, изживяването и неописуемо!
Бог да те обдари с духовни сили и чисто дръзновение!
О. Стефан
29.03.2012. GBBG

22 март, 2012