07 октомври, 2012


Равни в Любовта
/От поредицата „Слова за Любовта” на о. Стефан/

„...та любовта, с която си Ме възлюбил, в тях да бъде, и Аз в тях.” /Йоан 17:26/

Не каква да е любов, а Божествената Любов, в нас да бъде. Това иска Христос от Отца си за нас! Нищо по-несъвършено от Божествената Любов. За нищо друго по-малоценно Той не проси. За нас човеците, Той иска същата Любов, с която самият Той е възлюбен. Нищо друго не проси и на нищо друго не е съгласен. С този акт на любов Той тутакси ни изравнява със себе си и ни прави богочовеци – равни Нему в Любовта!
Слава Тебе Господи, слава Тебе!
О. Стефан
07.10.2012 GBBG

06 октомври, 2012ПАРЧЕНЦА ЛЮБОВ

/От поредицата „Слова за Любовта” на о. Стефан/

"Да бъдат всички едно: както Ти, Отче, си в Мене, и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас едно" (Йоан. 17:21).

         Влезте в двореца Пети пале в Париж и се насладете на прекрасната порцеланова ваза, цялата обсипана с пищни цветя и фини венчилки и когато очите и сърцето ви се преизпълнят от красота и съвършенство, грабнете вазата и я разбийте, в също тъй прекрасната мозайка на пода.
         Какво ще се случи? В мига на удара ще изчезне заветното съвършенство, а целият под ще бъде покрит с безброй нащърбени, безредно разпръснати, безполезни, и никому ненужни парчета порцелан. Дори внимателно да се вгледате в някое от тях, то ще забележите само: надран гланц, нищо не говорещи ви краски или части от непонятни фигури.
         Само събрани заедно в неделимо единство, тези парченца могат да достигнат до съвършенството наречено красота.
         Тъй и ние човеците, като едни счупени и пръснати парченца Любов, по отделно нямаме никаква стойност,  когато се единим с Този всесъвършен сасъд на Любовта, наречен Бог, придобиваме Неговото вечно блаженство!
О. Стефан
06.10.2012 GBBG