06 септември, 2014

05 септември, 2014

Хвърчило


Хвърчилото е щастливо до небесата,
Има си приятел –
Нарича се вятър.

Стефан Стефанов

20.08.2014 GBBG

04 септември, 2014

02 септември, 2014