28 ноември, 2013

БялоПрепуска бялото по меките извивки на снега.
Небесните кристали, мозайки ослепителни редят.
Невинност, е думата, която търси звук да се покаже,
Но няма сили да се пребори с безкрайната исихия на зимната печал.
От студ е царството на севера градено с векове.
И само полярната лисица знае в него как да изгнезди живота.
Какво върховно матине в мансардата наречена покой.
Предавам се, за да  си върна свободата!


Стефан Стефанов

28.11.2013 GBBG

27 ноември, 2013

Присмяло сей моме на яболче

по народна песен

Присмяло сей моме на яболче.
Присмяло сей то.

Ти си бело, бело и цървено,
Но сама на листо.

Я ме гледай како сум порасло.
Я ме гледай мо.

Че сум бело, бело и цървено,
По цялото снаго.

Дал да береш, дали да мирисаш,
Дал да гледаш мо?

Не ще свърша, няма да пунгисъм,
Я сум моме мо!

Стефан Стефанов

25.11.2013 GBBG

25 ноември, 2013

Самотно


Оставена на прага пред вратата.
Повита във небрежна самота.
Разплака се забравена съдба.

Стефан Стефанов
23.11.2013 GBBG 


23 ноември, 2013

Болка


Превиват се отчаяни дървета.
Червеното отвсякъде пълзи.
Пожар ли, есен ли - боли!

Стефан Стефанов

23.11.2013 GBBG