20 януари, 2013

Зима


Зима
Ежко от леглото скочи
Шапка сложи на главата
И отиде до вратата.
Бутна я и що да види:
Зимата дошла.
Ежко замечта:
Ако скоча във снега,
Ще направя „ангели безброй”.
Зная че ще се намокря до уши
И ще трябва мама
На печката да ме суши!

Виктор Палагачев 5 г.