18 април, 2014

Мечи лапи


На мечи лапи лятото пристъпя.
Пчелите пеят мантри във захлас.
Огромен риск пое насъщно жито
И героично вдигна златен клас.

Помете вятърът безброй простори.
Уханен звън отрони камертон.
На жабата детето се кокори.
От истина кован е моят кон.

Бандерата плющи. Кръвта възстава.
Бедра извайват дюнести вълни.
Припадам тихо. Някой ме очаква.
Сълзите смели радост напои.

Стефан Стефанов

17.04.2014 GBBG

12 април, 2014

Раждане


Наскоро се родих и ми хареса!
Роди се ти и радостно крещях!!
Когато се родиха и децата,
Душата ми изпадна във екстаз!!!

Стефан Стефанов

11.04.2014 GBBG

05 април, 2014

Безхитростно
Наглед безхитростна партина
Предлага път в безкрайността.
Да тръгна ли, да си замина,
Да се изгубя в вечността…

Стефан Стефанов

05.04.2014 GBBG