25 април, 2012

Бог и любовта


БОГ И ЛЮБОВТА

Защо да сме лоши,
защо да сме зли,
когато дълбоко в сърцата ни
доброто цари?

Защо да крадем
и обиди да сипем,
от завист приятелите си
ние да „щипем”?

Когато можем да помогнем
на приятеля наш
да се измъкне
от греховете завчас?

Да бъдем добри,
да бъдем славни
и да не забравяме,
че пред Господ всички сме равни!

Александра Палагачева от 3 „б” клас

20 април, 2012

МОКША-Какво да сторя за да придобия Мокша /освобождение/?
-Нищо, само си спомни.
Тъй както капката роса е единосъщна с океана, така и индивидуалната душа е единосъщна с универсалната – Атман е единосъщен с Брахман. Истинската природа на капката роса е H2O такава е природата и на океана. Докато блести на слънчевата светлина и пречупва лъчите й през призмата на своята ограниченост, тя може да се мисли за уникална, различна или строго индивидуална. Но когато тази малка капчица роса, след  дълги перипетии стигне до океана и се слее с него, в нея не настъпват никакви промени, защото природите им са единосъщни. В този момент тя, капката, се освобождава от заблудата, че има самостоятелно битие. Тъй и ти, когато се единиш с Абсолюта ще се освободиш от заблудата наречена его, която заблуда те прави роб на невежеството.
-И тъй, скъпа капчице роса, само си спомни океана...
Swami Siva
20.04.2012

16 април, 2012

ДУМИ


Думи
Ако на едно място съберем всички книги посветени на Християнството, ще се образуна неимоверно голяма планина от хартия. Ако от милионите думи, които образуват тази планина извадим само една единствена дума, от нея няма да остане абсолятно нищо. Не, тази толкова важна дума не е Бог, нито Христос, тази дума е Любов. Без нея - Любовта, всички други думи губят смисъла си!
О. Стефан
15.04.2012 GBBG

12 април, 2012

Свети апостол и евангелист Йоан Богослов

Свети апостол и евангелист Йоан Богослов
Последната книга от Новия Завет е Апокалипсис или Откровението на св. ап. и ев. Йоан Богослов. Тази книга е написана от любимият ученик на Христа, този, който е: ”...ученикът, когото Иисус обичаше, и който на вечерята се бе облегнал на гърдите Му ...” /Йоан 21:20/. Тя е написана от него по вдъхновение от Духа Святаго, като завършек на Библията, и като такава, би трябвало да бъде своебразен апотеоз и несъмнено овенчание на Книгата на книгите.
Да, това е така, но много живялият и много видялият любим ученик на Христос, този който на тайната вечеря бил положил глава на гърдите Христови, там където биело божественото сърце, този на когото, от кръста, Христос предава майка си казвайки: „А Иисус, като видя майка Си и стоящият там ученик, когото обичаше, казва на майка Си: жено, ето сина ти! После казва на ученика: ето майка ти!” /Йоан 19:26,27/, точно той в старините си след дълги години на проповед , започнал да повтаря само едно изречение:
-Деца, обичайте се един други!
На въпроса :
-Учителю, защо ни повтаряш това така често?
Той отговорил:
- Това е заповед на Господа. Тя едничка ще ви замени всички други!
О. Стефан
12.04.2012 GBBG

11 април, 2012

Най-великата Божия заповед!


Най-великата Божия заповед!
„Не прелюбодействай.” /Изход . 20:14/
За да се уверим във вярността на твърдението, че тази е най-великата Божия заповед, ще трябва да разкрием нейният истински смисъл, а той се разкрива тогава, когато я разделим на съставните й части и я преведем на разбираем език, а именно:
Не пре-любо-действай!
Което ще рече:
Не прави нещо през любовта! Не прескачай любовта! Не прави нищо без любовта! Няма значение какво! Не дишай без любов, не пий вода без любов, не живей с някого без любов, не гледай телевизия без любов, не карай колело без любов... в края на краищата не живей без любов. Защо!?  Защото „Бог е любов” /1Йоан. 4:8/! Когато правим и най-дребният жест с любов, то ние го правим с Бога, когато правим и най-грандиозното действие без любов, то тогава го правим без Бога. Какъв е смисълът от действие, дума или мисъл без любов – никакъв. Единствената реалност е любовта. Ние живеем в нея. ние сме родени от нея, съдбата ни е да се слеем с нея. Поради тази причина всичко, което помислим, кажем и извършим без любов е абсолютно безсмислено, понеже извън любовта т.е. извън Бога няма никакъв смисъл!
о. Стефан
11.04.2012GBBG