20 април, 2012

МОКША-Какво да сторя за да придобия Мокша /освобождение/?
-Нищо, само си спомни.
Тъй както капката роса е единосъщна с океана, така и индивидуалната душа е единосъщна с универсалната – Атман е единосъщен с Брахман. Истинската природа на капката роса е H2O такава е природата и на океана. Докато блести на слънчевата светлина и пречупва лъчите й през призмата на своята ограниченост, тя може да се мисли за уникална, различна или строго индивидуална. Но когато тази малка капчица роса, след  дълги перипетии стигне до океана и се слее с него, в нея не настъпват никакви промени, защото природите им са единосъщни. В този момент тя, капката, се освобождава от заблудата, че има самостоятелно битие. Тъй и ти, когато се единиш с Абсолюта ще се освободиш от заблудата наречена его, която заблуда те прави роб на невежеството.
-И тъй, скъпа капчице роса, само си спомни океана...
Swami Siva
20.04.2012

Няма коментари:

Публикуване на коментар