12 април, 2012

Свети апостол и евангелист Йоан Богослов

Свети апостол и евангелист Йоан Богослов
Последната книга от Новия Завет е Апокалипсис или Откровението на св. ап. и ев. Йоан Богослов. Тази книга е написана от любимият ученик на Христа, този, който е: ”...ученикът, когото Иисус обичаше, и който на вечерята се бе облегнал на гърдите Му ...” /Йоан 21:20/. Тя е написана от него по вдъхновение от Духа Святаго, като завършек на Библията, и като такава, би трябвало да бъде своебразен апотеоз и несъмнено овенчание на Книгата на книгите.
Да, това е така, но много живялият и много видялият любим ученик на Христос, този който на тайната вечеря бил положил глава на гърдите Христови, там където биело божественото сърце, този на когото, от кръста, Христос предава майка си казвайки: „А Иисус, като видя майка Си и стоящият там ученик, когото обичаше, казва на майка Си: жено, ето сина ти! После казва на ученика: ето майка ти!” /Йоан 19:26,27/, точно той в старините си след дълги години на проповед , започнал да повтаря само едно изречение:
-Деца, обичайте се един други!
На въпроса :
-Учителю, защо ни повтаряш това така често?
Той отговорил:
- Това е заповед на Господа. Тя едничка ще ви замени всички други!
О. Стефан
12.04.2012 GBBG

Няма коментари:

Публикуване на коментар