11 април, 2012

Най-великата Божия заповед!


Най-великата Божия заповед!
„Не прелюбодействай.” /Изход . 20:14/
За да се уверим във вярността на твърдението, че тази е най-великата Божия заповед, ще трябва да разкрием нейният истински смисъл, а той се разкрива тогава, когато я разделим на съставните й части и я преведем на разбираем език, а именно:
Не пре-любо-действай!
Което ще рече:
Не прави нещо през любовта! Не прескачай любовта! Не прави нищо без любовта! Няма значение какво! Не дишай без любов, не пий вода без любов, не живей с някого без любов, не гледай телевизия без любов, не карай колело без любов... в края на краищата не живей без любов. Защо!?  Защото „Бог е любов” /1Йоан. 4:8/! Когато правим и най-дребният жест с любов, то ние го правим с Бога, когато правим и най-грандиозното действие без любов, то тогава го правим без Бога. Какъв е смисълът от действие, дума или мисъл без любов – никакъв. Единствената реалност е любовта. Ние живеем в нея. ние сме родени от нея, съдбата ни е да се слеем с нея. Поради тази причина всичко, което помислим, кажем и извършим без любов е абсолютно безсмислено, понеже извън любовта т.е. извън Бога няма никакъв смисъл!
о. Стефан
11.04.2012GBBG

Няма коментари:

Публикуване на коментар