16 април, 2012

ДУМИ


Думи
Ако на едно място съберем всички книги посветени на Християнството, ще се образуна неимоверно голяма планина от хартия. Ако от милионите думи, които образуват тази планина извадим само една единствена дума, от нея няма да остане абсолятно нищо. Не, тази толкова важна дума не е Бог, нито Христос, тази дума е Любов. Без нея - Любовта, всички други думи губят смисъла си!
О. Стефан
15.04.2012 GBBG

Няма коментари:

Публикуване на коментар