07 октомври, 2012


Равни в Любовта
/От поредицата „Слова за Любовта” на о. Стефан/

„...та любовта, с която си Ме възлюбил, в тях да бъде, и Аз в тях.” /Йоан 17:26/

Не каква да е любов, а Божествената Любов, в нас да бъде. Това иска Христос от Отца си за нас! Нищо по-несъвършено от Божествената Любов. За нищо друго по-малоценно Той не проси. За нас човеците, Той иска същата Любов, с която самият Той е възлюбен. Нищо друго не проси и на нищо друго не е съгласен. С този акт на любов Той тутакси ни изравнява със себе си и ни прави богочовеци – равни Нему в Любовта!
Слава Тебе Господи, слава Тебе!
О. Стефан
07.10.2012 GBBG

Няма коментари:

Публикуване на коментар