16 октомври, 2009

ЕзикЕзик

„…нека слезем и смесим там езиците им тъй, че един да не разбира езика на другиго.”
/Бит. 11:7/
От тогава хората говорят на много езици и наречия. Едни изчезват. Други се появяват. Мъртвите вече езици не се предават и упорстват да останат на повърхността на съзнанието чрез ръкописи, трактати и стари книги. Новите, понякога така се видоизменят в различните страни, че трудно някой разбира съплеменника си. За да се разбираме по-добре в тази езикова и словесна джунгла се появяват все повече и повече помощни средства: учебници, граматики, речници от всевъзможно естество, от правописни, през етимологични и семантични до речници на чуждите думи, и специални такива на различните науки. Откриват се многобройни училища и университети, цели академии, в които човеците се учат цял живот да се разбират с помощта на думите.
Каква безнадеждност витае над всяка дума, всеки ред, всеки лист, над всичко помислено, казано и написано на и с тези езици. Каква безнадеждност за разбиране!

„По цялата земя имаше един език и един говор.”
/Бит. 11:1/
Бог говори само един език – ЕЗИКА НА ЛЮБОВТА! Ако и ние заговорим на него в миг ще отпаднат всичките проблеми в поднебесната!
Мир вам!
О. Стефан

Няма коментари:

Публикуване на коментар