20 април, 2011

ПРАЗНИК НА ДУХОВНОСТТА


В светлите дни преди Великден Народно читалище”Дядо Стойно-1927”- с. Поповци съвместно с ЦН при храм „Свети Николай” организираха събитие на духа и книжовността. Представена беше книгата „ Храм Св. Николай - Поповци”, съставител протойерей Стефан Стефанов. Присъстваха хора от кметството с отношение към читалищния живот и потребност да се ползват от духовните светини на своя край. Секретарят на читалището Недялка Пенева откри срещата с думите, че съхраняването и предаването на традицията е в основата на читалищната дейност и е добре, че такава книга се представя точно в тези дни.
Посетителите бяха запознати от отец Стефан с усилията на поколения деятели на храма, на църковното настоятелство и на обществеността от селата на кметството за съхраняване на българщината чрез фотоси, писмени материали и разкази на съвременници от различните епохи. Съставителят е избрал подхода на приемствеността и с голяма вещина, вкус и отношение е направил една история на църквата, в която се преплитат минало и съвременност и се търси бъдещата полезност за поколенията след нас. Историята на храма е представена чрез състава на енорията - селата, които влизат в нея. По изключително интересен начин е описан произхода на имената на тези села, какви са били първите поселници, кога са дошли по тези земи. Отдадено е дължимото на благодетеля и дарителя - дядо Стойно Тинчев, както и на видния габровец арх. Гръблев и уста Генчо Петров Новаков от Трявна- построили храма. Подобаващо са описани ценностите на храма - икони, иконостас, както и техните автори и дарители. За историята са вписани имената на всики свещеници служили в храма от изграждането му до наши дни, както и на църковното настоятелство.
Отец Стефан подари на всички присъстващи екземпляр от новата книга и я разписа с Божие благословение!
За всички присъстващи на събитието стана ясно, че усилията на читалищното настоятелство продължават в търсене на родовата памет, описване на събития и факти, създали това население и този край, които са неговата гордост и си струва да се предават на младото поколение. Предстои доста проучвателна и изследователска дейност за издаване история на кметството, създаване на музейна сбирка с фотоси, материали и предмети от миналото. Кметът - Румяна Иванова подкрепи усилията на читалището и ЦН и заяви готовността тази проучвателна и издателска дейност да се извършва и съвместно с кметството.
Недялка Пенева

Няма коментари:

Публикуване на коментар