08 февруари, 2017

До болка бялоНа бялото копринената риза
Се ментна от раздраното небе.

Засвири хоровод, изви се криза,
А времето заседна в матине.

Побърза да се скрие планината,
Гората и полето – съвестта…

С предчувствие за ледена позлата
Кесията развърза пролетта.

Стефан Стефанов

08.02.2017 ГББГ

2 коментара: