24 март, 2014

ДрезинаНа прелеза бе кацнала дрезината,
С червената си рокличка – любимата.

Стоеше кротко, тихо се усмехваше,
Фучеше с пара, после пак притихваше.

Така унесена в мечтания за бъдното.
Затънала като луна във тъмното,

Предчувстваше незнайните предели,
Със релсите примамливо поели.

И щом политна в дивите покои,
По мостове, в тунели, и завои,

Разтвори се душата й в безкрая
Във вятъра открила сладко рая!

Стефан Стефанов

18.03.2014 GBBG

Няма коментари:

Публикуване на коментар