20 март, 2009

На Робърт Бърнс


Сума смях се изсипа отгоре им,
По моминските кръшни снаги,

И устата ми тръпни напиваха
Водопади от бели вълни.


В полумрака пред свещ
коленичили,
Медитирахме, сплели души,

И взаимно, до болка се впивахме,
Коренища могъщи - скали.


И блаженство познали - отричане!
Извисявахме дух и мечти.

Братко, Робърте - скъпи учителю -
Замълчи, замълчи, замълчи...

Няма коментари:

Публикуване на коментар