13 май, 2009

Защо градината е цветна

Защо градината е цветна?

Дали това е благослов?

Прецизен избор от геноми?

Или неистова любов?


От що градината е цветна?

Нима от захарният скреж,

Полепнал нежно по бодлите

На изненадан таралеж?


С какво градината е цветна?

Дали със перлена роса,

Обручила тъй рано сутрин

Моминско-тревната снага?


С кого градината е цветна?

Нима със тежките пчели,

Летящи като изумруди

През августовските лъчи?


Дали градината е цветна

През погледа на мравояд,

Приседнал на постеля летна

Да уталожи своя глад?


Аз знам, градината е цветна,

От избора на вси цветя,

Решили, вкупом да обикнат -

Престранността на другостта!!!

Няма коментари:

Публикуване на коментар