08 април, 2009

Домашният ми ангел
Домашният ми ангел ми показа
Сърцето си - пулсираща любов.

Бе толкоз близко, можех да го хвана
Във шепите на моя благослов.

Прегърнах го, той вля във мен наслада
И тръгнахме след устремния зов.

Накрая се стопихме в светлината
И сляхме се с Всемирната Любов.

Безкраят бе приятел от квартала,
А Вечността - момиченце с цветя,

Нагазили тъй дръзко във нещата,
Играеха най-странната игра.

Когато се завърнах, той бе тука,
Домашният ми ангел - благослов.

За мене то изпълваше простора -
Сърцето му - пулсираща любов!

Няма коментари:

Публикуване на коментар