14 април, 2009

Бачковски манастир


В море зелено
от гори вековни,
в вълни от хълми
и от падини
е сгушен, като
във моминка пазва
стар, древен
Бачковският манастир
Там, дето времето
почти е спряло
и още свещи
пред иконите горят,
разбрах аз мъдростта
на древните ни братя:
Сам Бог Отец
е Нашият Баща!

Няма коментари:

Публикуване на коментар