17 юни, 2009

ПочтиПочти запазена любов
Почти изречен благослов

Почти прогледнали очи
Почти погалени коси

Почти извираща вода
Почти намерена следа

Почти преглътната сълза
Почти прегърната жена

Почти изяден сладък плод
Почти, почти живян живот

Няма коментари:

Публикуване на коментар